საერთაშორისო ურთიერთობები

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება 2011 წელს ჩამოყალიბდა როგორც უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ცალკეული ერთეული. საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების მთავარი უფლება-მოვალეობაა ხელი შეუწყოს საქართველოს ფარგლებს გარეთ სხვადასხვა სტუდენტურ და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას. ორგანიზებას უწევს სტუდენტთა გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობას, სხვადასხვა მოკლევადიან გაცვლებს, სასტიპენტიო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას და კონსულტაციებს. ზამთრისა და ზაფხულის სკოლებს, კულტურული და სამეცნიერო ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარებას. საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებთან ურთიერთთანამშრომლობის ხელშწყობა, მემორანდუმების გაფორმება და საერთაშორისო პროექტებში ჩართვა საზღვარგარეთთან ურთიერთობის მიმართულების უმთავრესი პრიორიტეტია.

 

პარტნიორი უნივერსიტეტები