სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2015 წლის 11 ნოემბერს აიმართა განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია.
კონფერენცია მიეძღვნა აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175-ე და გარდაცვალებიდან მე-100 წლისთავს.

კონფერენციამ იმუშავა შემდეგი პროგრამით