ჩატარებული

2018  წლის 20 ივნისს , სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენციამ იმუშავა შემდეგი პროგრამით: 

 

2018 წლის 30 მაისს ჩატარდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. 

კონფერენციამიმუშავა 6 სექციად:


ქართული ენა და ლიტერატურა;
განათლება;
არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ინგლისურიფილოლოგია;
ბიზნესი და ეკონომიკა;
აგრარული და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
სამართალი და საჯარო მმართველობა.

კონფერენციას მიესალმნენ და მონაწილეებს წარმატებული მუშაობა უსურვეს უნივერსიტეტის რექტორმა, ასოც. პროფესორმა მაკა ბერიძემ, უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილემ სამეცნიერო დარგში, პროფესორმა მერაბ ბერიძემ და აკადემიურმა პერსონალმა.
კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო 20-მამაგისტრანტმა და 42-მაბაკალავრმა.

  კონფერენციამ იმუშავა შემდეგი პროგრამით:

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამეცნიერო ნაწილის ორგანიზებით, 2018 წლის  25 აპრილს გაიმართა პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლისთავადმი.

კონფერენციას მიესალმნენ რექტორი, ასოცირებული პროფესორი მაკა ბერიძე და ფაკულტეტების დეკანები.

კონფერენციამ იმუშავა 7 სექციად: ენის, ლიტერატურის, ისტორიის, ეთნოლოგიისა და არქეოლოგიის, განათლების, ეკონომიკისა და ბიზნესის, სამართლის, 

შემაჯამებელ სხდომაზე სექციის ხელმძღვანელებმა დადებითად შეაფასეს მონაწილეთა მოხსენებები. კონფერენციამ იმუშავა პროგრამით.


2017 წლის 3 ნოემბერს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი ორგანიზებით, პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა XXXVII დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, რომელიც მიეძღვნა პროფესორ თედო უთურგაიძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავს.

კონფერენცია გახსნა პროფესორმა გიორგი გოგოლაშვილმა, კონფერენციის მონაწილეებს ასევე მიესალმა პროფესორი მერაბ ბერიძე, რომელმაც მციერე ანალიზი გააკეთა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ზოგადად სამხრეთის რეგიონში დიალექტოლოგიური კვლევის მიმართულებით.

სიტყვით გამოვიდნენ პროფესორი გიორგი გოგოლაშვილი, რომელმაც ისაუბრა თედო უთურგაიძის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე და აკადემიკოსი ავთანდილ არაბული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ახალგამოცემათა წარდგინებით.

სესიის მუშაობა ორ სექციად გაგრძელდა, პირველ სექციას ხელმძღვანელობდა პროფესორი გიორგი გოგოლაშვილი, სადაც 9 მომხსენებელი გამოვიდა, ხოლო მეორე სექციას - პროფესორი მერაბ ბერიძე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 7-მა მომხსენებელმა..

დღის ბოლოს გაიმართა შემაჯამებელი სხდომა. დიალექტოლოგიურ სესიას სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მესამედ უმასპინძლა.

2017 წლის 1 ივნისს, გაიმართა განათლების, ჰუმანიტარულდა სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიეროკონფერენციამიძღვნილი ილიაჭავჭავაძის დაბადებიდან 180-წლისთავისადმი, რომელმაც იმუშავა შემდეგი პროგრამით:

2016 წლის 9 ნოემბერს, ჩატარდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი შოთა რუსთველის დაბადებიდან 850-ე წლისთავისადმი, რომელმაც იმუშავა შემდეგი პროგრამით:

2016 წლის 31 მაისს, ჩატარდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენციის მასალები:

2015 წლის 12 ნოემბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით, გაიმართა პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიეროკო ნფერენცია მიძღვნილი აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175-ე და გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი. კონფერენციამ იმუშავა პროგრამით.

2014 წლის 18 დეკემბერს, პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიხსნა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელმაც იმუშავა პროგრამით.