2018 წლის 22-23 სექტემბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სახელმწიფო ენის დეპარტამენტთან და სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციასთან ერთად გამართავს რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციას ონომასტიკაში.

კონფერენციის თემაა: სახელმწიფოს ენობრივი პოლიტიკა და სამცხე-ჯავახეთის ონომასტიკა.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა გთხოვთ, მოხსენებათა სათაურები გადმოაგზავნოთ მიმდინარე წლის 10 სექტემბრამდე შემდეგ ელქტრონულ მისამართზე: JLIB_HTML_CLOAKING
2018 წლის 25 ივნისს, 12 საათზე იხსნება სკოლის მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენცია იმუშავებს შემდეგი პროგრამით.

 


 


 

.