2018 წლის 13 თებერვალს გამართულ სამეცნიერო ნაწილის სხდომაზე, პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა დარგობრივი სამეცნიერო კონფერენციების ვადად ყველა ფაკულტეტისთვის განისაზღვრა 25 აპრილი.
აბსტრაქტების მოწოდება აუცილებელია დეკანატის გავლით (იხ. ელექტრონული რეგისტრაციის ფორმა).
კონფერენციების გახსნა: 2018 წლის 25 აპრილი, 14:00 სთ. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II კორპუსი, პავლე ზაზაძის საკონფერენციო დარბაზი.
რეგისტრაციის საბოლოო ვადაა 15 აპრილი.
ელექტრონული რეგისტრაციის გავლა სავალდებულოა.
მიყევით ლინკს:

1. განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია https://goo.gl/ozSmaV

2. იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა დარგობრივი სამეცნიერო კონფერენცია https://goo.gl/6QfZke 

3. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დოქტორანტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია https://goo.gl/b8XZhG

4. ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა დარგობრივი სამეცნიერო კონფერენცია https://goo.gl/y1tGQx

 

 

 

 

 


 

.