კონკურსი თემაზე: "მოსწავლის თვალით დანახული აგრარული პრობლემები საქართველოში" 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ასტროფიზიკის თანამედროვე პრობლემები-III-სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გიწვევთ მიიღოთ მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში „ასტროფიზიკის თანამედროვე პრობლემები -III“,რომელიც გაიმართება მიმდინარე წლის 25-27 სექტემბერს ქ. ახალციხეში (საქართველო).

კონფერენცია ეძღვნება აკადემიკოს ევგენი ხარაძის დაბადებიდან 110-ე წლისთავს.

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილობას მიიღებენ საზღვარგარეთის თვალსაჩინო მეცნიერები, იგეგმება კონფერენციის მასალების გამოცემა.

კონფერენციის გახსნა: 25 სექტემბერი, 1400 სთ, ქ. ახალციხე, რუსთაველის 122, უნივერსიტეტის II კორპუსი, პავლე ზაზაძის საკონფერენციო დარბაზი.

 

2017 წლის ოქტომბრის თვეში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში გაიმართება მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და ქ. ახალციხის საჯარო სკოლების ქართული ენის მასწავლებელთა ფორუმი მიძღვნილი ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი. 

ფორუმის ორგანიზატორები: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო განყოფილება, სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, ქართული ლიტერატური კაბინეტი. რეგისტრაციის საბოლოო ვადაა: 2017 წლის 22 სექტემბერი. 

მსურველებს ვთხოვთ, გაიარონ რეგისტრაცია მისამართზე:https://goo.gl/vlbaO1

ჩატარების ადგილი: უნივერსიტეტი I კორპუსი, სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. 


 

.