გამოცემები

მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ნაშრომები I, 2016


უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია, „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“ 2015 წ. 5-6 ივნისი

 

სტუდენტთა XII სამეცნიერო კონფერენცია, 2014 წ. 18 დეკემბერი

სამეცნიერო კონფერენცია, 2014წ. 12 ივნისი

სტუდენტთა XI სამეცნიერო კონფერენცია, 2014 წ. 5 ივნისი

სტუდენტთა II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, 2014 წ. 29-30 მაისი


სამეცნიერო კონფერენცია, 2013წ. 25 დეკემბერი

სტუდენტთა X სამეცნიერო კონფერენცია, 2013 წ. 18 დეკემბერი

სტუდენტთა IX  სამეცნიერო კონფერენცია, 2013 წ. 29 მაისი

ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2013 წ. 3 აპრილი


სტუდენტთა VIII სამეცნიერო კონფერენცია, 2012 წ. 21 დეკემბერი

სამეცნიერო კონფერენცია, 2012 წ. 15 ივნისი

სტუდენტთა VII  სამეცნიერო კონფერენცია, 2012 წ. 8 ივნისი


სამეცნიერო კონფერენცია, 2011 წ. 21 დეკემბერი

სტუდენტთა VI სამეცნიერო კონფერენცია, 2011 წ. 14 დეკემბერი

სამეცნიერო კონფერენცია, 2011 წ. 24 ივნისი

სტუდენტთა V სამეცნიერო კონფერენცია, 2011 წ. 10 ივნისი 

 

უნივერსიტეტის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2010 წ. 24 დეკემბერი

სტუდენტთა IV სამეცნიერო კონფერენცია, 2010 წ. 15 დეკემბერი 

სამეცნიერო კონფერენცია, 2010 წ. 11 ივნისი