აბიტურიენტებს

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დიზაინის საბაკალავრო პროგრამაზე შემსვლელთა საყურადღებოდ!

აირჩიეთ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2014-2015 სასწავლო წელს აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე ახალციხესა და ახალქალაქში

საინფორმაციო ბუკლეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის ბუკლეტი 

განათლების, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბუკლეტი

იურიდიული ფაკულტეტის ბუკლეტი

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბუკლეტი