სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა

 1. მერაბ ბერიძე - პროფესორი

 2. ნესტან სულავა -  პროფესორი

 3. ნიკო ახალკაცი - პროფესორი

 4. რომან გოგოლაური- პროფესორი

 5. როინ ყავრელიშვილი - პროფესორი

 6. ვახტანგ ინაური - ასოცირებული პროფესორი

 7. თინა იველაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

 8. მაია ქუქჩიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

 9. მაკა ბერიძე - ასოცირებული პროფესორი

 10. მედეა ბურდული - ასოცირებული პროფესორი

 11. დალი ბეთხოშვილი - ასოცირებული პროფესორი

 12. უჩა ბლუაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

 13. ქეთინო გრძელიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

 14. ვასილ მოსიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

 15. ცირა მესხიშვილი - ასოცირებული პროფესორი