13.03.2013

გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრსა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის