19.03.2013

თურქეთის რესპუბლიკის სტიპენდიები. გამოცხადდა იუნუს ემრეს სახელობის თურქული ენის სტიპენდიები მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში.