26.03.2013

8922ათათურქის უნივერსიტეტსა და სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტებს შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, თურქული ენის მიმართულების  (მაინორი) ოთხმა სტუდენტმა - ნინო მახარაძემ, ხატზია ნოზაძემ, მაგდა ბერიძემ

2615

 და ირინე ოქრომელიძემ მონაწილეობა მიიღო ქ. ერზრუმში 2013 წლის 4 მარტიდან 22 მარტამდე გამართულ ზამთრის სკოლაში  - „თურქული ენის პრაქტიკული კურსი“. სტუდენტები მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ღონისძიებებში, მათ  წარმატებით ჩარმოაჩინეს ჩვენი

 უნივერსიტეტის სახე და სერტიფიკატებით ხელდამშვენებულნი დაბრუნდნენ.