27.03.2013

ჩატარდა აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების პირველი სხდომები სადაც საბჭოებმა ცნეს თავისი უფცლებამოსილება.