28.03.2013

29 მარტს, 14 სთ-ზე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ახლადაღჭურვილი ეკოლაბორატორია იხსნება. დღის წესრიგი