1.05.2013

30 აპრილს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდმა მინაწილეობა მიიღო საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაციის ორგანიზებით  გამართულ საქართველოს სტუდენტურ ჩემპიონატში ქუჩის კალათბურთში.