1.05.2013

25- 26 აპრილს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს  ბათუმის შოთა რუსთავლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში TEMPUS პროექტის -  „სტუდენტთა კარიერული სერვისების განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში გამართულ (CASEDE) ეროვნულ დისკუსიაში.   დისკუსიის თემას წარმოადგენდა - სტუდენტთა კარიერის კომპეტენციების განვითარების პროგრამა.