31.05.2013

30 მაისს,  საქარველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.