4.06.2013

31-2 ივნისს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „ევროკავშირის აღმოსავლეთში გაფართოების პროცესები“, 3 ივნისს კონფერენციას სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა