21.06.2013

21 ივნისს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის II კორპუსის პავლე ზაზაძის  სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიხსნა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში - ახალციხე - 2013.