21.06.2013

მეოთხე კურსელთა საყურადღებოდ! მიმდინარე წლის საგაზაფხულო სემესტრის დამატებითი გამოცდები ძირითად საგნებში ჩატარდება 24 - 26 ივნისის   უნივერსიტეტის I კორპუსში. (აუდიტორია 405;402;403). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს. ცხრილი