25.07.2013

ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაცია (OIV) თავისი წევრი ქვეყნებისათვის ყოველწლიორად გასცემს სამეცნიერო სტიპენდიებს, რომლებიც განკუთვნილია პოსტასუნივერსიტეტო სასწავლო-სამეცნიერო პროექტების დასაფინანსებლად. ხანგრძლივობით 6-დან 15 თვემდე. სააპლიკაციო ფორმა.