6.09.2013

2014-2015 წლისთვის შვეიცარიის მთავრობა იწყებს კვლევითი, სადოქტორო ან პოსტ- დოქტორანტურის სტიპენდიების გაცემას