26.09.2013

19-22 სექტემბერს ტემპუსის ერთ-ერთი, უნივერსიტეტში მიმდინარე, საერთაშორისო პროექტის - "სტუდენტთა კარიერული მომსახურეობის განვითარება საქართველოში" (CASEDE) - ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც უცხოელ პარტნიორებთან ერთად მონაწილეობას ღებულობდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავო უნივერსიტეტის პროექტის საუნივერსიტეტო კოორდინატორი პროფ. თინა გელაშვილი და პროექტის ერთი მონაწილე - თეონა ჟუჟუნაძე.