2.10.2013

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი  გიორგი ყულჯანიშვილი   გაცვლით პროგრამის ფარგლებში - „პირდაპირი მობილობა“ ლოძის უნივერისიტეტში გაემგზავრა. გიორგი შემოდგომის სემესტრს პოლონეთში გაივლის.