10.10.2013

10 ოქტომბერს, 14:00 საათზე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  I კორპუსის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში,
გაიმართება შეხვედრა საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებთან. დასწრება თავისუფალია.