12.10.2013

"მიმდინარე წლის 6-9 ოქტომბერს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტის (TEMPUS-CASEDE-Developing Student Career Services in Georgia) ფარგლებში უნივერსიტეტის ორი თანამშრომელი პროფ. თინა გელაშვილი და თეონა დიასამიძე მობილობით იმყოფებოდნენ ესექსის უნივერსიტეტში (ინგლისი), სადაც მოხდა პროექტის დაწყებიდან (2012 წლის 15 ოქტომბერი) ერთი წლის მუშაობის შეჯამება და ანგარიშის მოსმენა, ასევე შეხვედრა ეხებოდა მომავალი წლის პროექტის მენეჯმენტის საკითხებს.