29.10.2013

31 ოქტომბერს, 14:00 საათზე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის 208 აუდიტორიაში, საზღვარგარეთთან ურთიერთობის მიმართულების მთავარი სპეციალისტი გურანდა მოდებაძე შეხვედრას გამართავს სტუდენტებთან. შეხვედრის თემა: გაცვლითი პროგრამა ,,პირდაპირი მობილობა“.