1.11.2013

1 ნოემბერს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებმა, იმიტირებულ სასამართლო დარბაზში გამართეს პროცესი სისხლის სამართალში თემაზე - თაღლითობა.