18.12.2013

12 სთ-ზე გაიხსნა სტუდენტური კონფერენცია და მუშაობა განაგრძო შემდეგი პროგრამით