25.12.2013

25 დეკემბერს, 14 საათზე, გაიხსნა პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია და მუშაო ბა გააგრძელა შემდეგი პროგრამით.