17.01.2014

ბაკურიანის ზამთრის სკოლა თემაზე "დიგიტალური ჰუმანიტარია – ქართველოლოგია და XXI საუკუნის გამოწვევები"დაწვრილებით იხილეთ