17.01.2014

ზამთრის სკოლა: „კრიტიკული აზროვნება სოციალურ მეცნიერებებში". ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 17–26 თებერვალს გაიმართება ზამთრის სკოლამონაწილეობის მიღება შეუძლიათ III-IV კურსის სტუდენტებს შემდეგი სპეციალობით: მასობრივი კომუნიკაცია და ჟურნალისტიკა, საჯარო მმართველობა. დაწვრილებით იხილეთ