6.02.2014

3-5 თებერვალს  თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტში ტემპუსის პროექტის „ კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის შემუშავება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების სწავლებისთვის - DOIT“ –ფარგლებში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია/ვორკშოპი, სადაც სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლების - ისრაელელ და ქართველ პარტნიორ უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან ერთად  აქტური მონაწილეობა მიიღეს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორებმა-თინა გელაშვილმა, ირმა ქურდაძემ, გულნარა ჯანოვამ და ვასილ მოსიაშვილმა.