20.02.2014

20 თებერვლიდან, სამცხე-ჯავახეთის სახელწიფო უნივერსიტეტმა დაიწყო საპიარო გასვლები მხარის საჯარო სკოლებში.
პირველი შეხვედრა გაიმართა ახალციხის №5 საჯარო სკოლაში.