27.02.2014

სამცხე-ჯავახეთის სახელწიფო უნივერსიტეტის, ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ეკოლოგიის მიმართულების III კურსის სტუდენტები - ნათია ზაზაშვილი და რუსუდან ხუციშვილი, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების II კურსის სტუდენტი არსენ ზედგინიძე მიემგზავრებიან დაბა სტეფანწმინდაში, ილიას სახელმიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის მიერ გამართულ სკოლა-სემინარზე.
სკოლა-სემინარი იმართება განათლების სამინისტროს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამის ,,ზამთრის სკოლების დაფინანსების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში.