24.03.2014

 მიმდინარე წლის 22 მარტს,  სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში , ინგლისური ენის ასოციაციის  ახალციხის ფილიალის (ETAG)  ინიციატივით ჩატარდა ინგლისური ენის მასწავლებელთა ტრენინგი თემაზე – წერის სტრატეგიები (თავისუფალი წერა). ტრენინგი ჩაატარა ჯუდი ელიოტმა. ტრენინგს ესწრებოდნენ უნივერსიტეტისა და რეგიონის ინგლისური ენის მასწავლებლები.