07.04.2014

სტუდენტებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის შემთხვევაში, პრივილეგიები მიენიჭებათ. აღნიშნულს საქართველოს  მთავრობის დადგენილება ითვალისწინებს.