23.04.2014

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლები დიდ მადლობას უხდიან უნივერსიტეტის რექტორატსა და ადმინისტრაციას პრემიების გადაცემისთვის წინასააღდგომო პერიოდში.