23.04.2014

2014 წლის 24 აპრილს, 15:00 საათზე, ქართული ენის კაბინეტში, შედგება სამეცნიერო გულანის სხდომა.
მოხსენებას თემაზე - „ანტონ მარტმყოფელის ცხოვრება, როგორც ისტორიული და ლიტერატურული თხზულება“, წაიკითხავს ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნესტან სულავა.