29.04.2014

2014 წლის 1 მაისს, 14:00 საათზე, უნივერსიტეტის II კორპუსის, 208-ე აუდიტორიაში გაიმართება გარემოს დაცვის კლუბის I სამუშაო შეხვედრა / „ახალი კლუბი - ახალი წევრების და ახალი ეკოიდეების მოლოდინში“.
სტუდენტთა შეხვედრის მიზანია გარემოს დაცვის კლუბის ჩამოყალიბება.
ეს კიდევ ერთი სტუდენტური ეკოგაერთიანების შექმნის ინიციატივაა, რომლის მიზანია ახალგაზრდების გარემოსდაცვითი საკითხებით დაინტერესება.