06.05.2014

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭომ, 2014 წლის 2 მაისს, განიხილა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ სააკრედიტაციოდ წარდგენილი საგამანათლებლო პროგრამები. საბჭოს გადაწყვეტილებით, აკრედიტაცია მიენიჭა ორ  სადოქტორო, ორ სამაგისტრო და ოთხ  საბაკალავრო პროგრამას. იხილეთ ვრცლად