14.05.2014

საერთაშორისო პროექტის - TEMPUS-DOIT-,,Development of an International Model For Curricular Reform In Multicultural Education And Cultural Divercity Training-” პროექტის, სტუდენტური ღონისძიების ფარგლებში სამცხე -ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს საუკეთესო ესსების გამოსავლენად თემაზე - „მულტიკულტურა და სამცხე - ჯავახეთი“.
კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს უნივერსიტეტის ნებისმიერი საფეხურის სტუდენტს.
ესსე-ების წარდგენის ვადები და ადგილი:
08-16 მაისი, 2014, 09:00-18:00 საათამდე,უნივერსიტეტის I კორპუსი, მე-3 სართული, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური.
კონკურსის შედეგები გამოვლინდება 19 მაისს, 14 საათზე, უნივერსტეტის მეორე კორპუსი, პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი.
მონაწილეები მიიღებენ სერტიფიკატს, გამარჯვებულებს გადაეცემათ პრიზები.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
591 014-333
599 495-437