09.06.2014

2014 წლის 19 ივნისს, თბილისში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტი და ევროინტეგრაციის ცენტრი  ატარებს საერთაშორისო სიმპოზიუმს ,,პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია”.ეს სიმპოზიუმი ეძღვნება კავკასიის რეგიონის სახელმწიფოების ჩამოყალიბების ისტორიის, მათი შემდგომი განვითარების, თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემების გაშუქებასა და უკეთ წარმოჩენას. დაინტერესებულმა პირებმა იხილეთ ვრცლად