23.06.2014

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი „ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონების არაქართულენოვან სკოლებში დახმარე პედაგოგების შერჩევის მიზნით. იხილეთ ვრცლად