01.07.2014

ონომასტიკური რესპუბლიკური კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის გადაწვეტილებით, კონფერენციაში რეგისტრირებისათვის საბოლოო ვადაა 1 ივლისი. კონფერენციაში მონაწილე ყველა მომხსენებლის საყურადღებოდ! კონფერენცია იხსნება 11 ივლისს,11:00 საათზე.