02.10.2014

2014 წლის 2 ოტომბერს, 14:00 საათზე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში, სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მართავს პროფესორ - მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენციას, რომელიც იმუშვებს შემდეგი სექციების მიხედვით:
ისტორიის, განათლებისა და ჟურნალისტიკის 123 აუდიტორიაში,
ენისა და ლიტერატურის 404 აუდიტორიაში.
შემაჯამებელი სხდომა დაგეგმილია 17:00 საათზე.