05.11.2014

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უერთდება რესპუბლიკის მასშტაბით ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციას.
11 ნოემბერს, 14:00 საათზე, უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი მალხაზ ლომსაძე გამართვას ლექცია-სემინარს თემაზე - ,,პასუხისმგებლობა ოჯახური დანაშაულებებისათვის“.