24.11.2014

2014 წლის 19 ნოემბერს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭომ, განიხილა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის  მიერ სააკრედიტაციოდ წარდგენილი ორი საგამანათლებლო პროგრამა. საბჭოს გადაწყვეტილებით აკრედიტაცია მიენიჭა ეკონომიკის საბაკალავრო და ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამებს.