09.12.2014

2014 წლის 9 დეკემბერს,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანმა ცისკარა ზარანდიამ და ფაკულტეტის სხვა წარმომადგენლებმა, ფაკულტეტის სტუდენტებს ახლადდამტკიცებული ეკონომიკის საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამები გააცნეს. ამასთანავე მოეწყო, ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის, როინ თათეშვილის ავტორობით გამოცემული წიგნის ,, გადასახადები და საბიუჯეტო სისტემა“ პრეზენტაციაც.