29.12.2014

სსსსსეემიმდინარე წლის 22 დეკემბერს,  საერთაშორისო პროექტის, TMPUS-ASPIRE-ს (შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია) ფარგლებში  ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულების და მასწავლებლის მომზადების minor პროგრამის სტუდენტებთან ინტერაქტიულ მეთოდების გამოყენებით ჩატარდა საპილოტე ლექცია თემაზე - დისლექსია-სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები, რომელსაც უძღვებოდა ასოცირებული პროფესორი, გულიკო ჯანოვა. პილოტირების შედეგები შეაჯამა პროეტის ინსტიტუციურმა მენეჯერმა პროფესორმა თინა გელაშვილმა.