10887647 430288557119639 711351891555094953 o2015 წლის 27 იანვარს,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლები, სამცხე-ჯავახეთის მხარეში ერთ-ერთ ძველ და დიდი ტრადიციების მქონე ახალციხის №1 საჯარო სკოლას ეწვივნენ. შეხვედრა გაიმართა მომავალ აბიტურიენტებთან. შეხვედრაზე უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს უნივესიტეტის უპირატესობებზე, თუ რატომ უნდა აირჩიონ სასწავლებლად სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 10900045 430288580452970 9128037855513318501 o  10506771 430288543786307 3628247947557920417 o