14.04.2015

სამცხე- ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა კავკასიის (ყარსი) უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ კიდევ ერთი საერთაშორისო მემორანდუმი გააფორმა, რომლის ფარგლებში მევლანას გაცვლითი პროგრამა განხორციელდება.